شما اينجا هستيد.

آزمون پایان ترم از پانزده نمره خواهد بود و هر کارکلاسی وابسته به کوشش شما بین0/5 تا 1نمره خواهد داشت بنابراین سعی کنید درطول ترم با ارائه ی تعداد زیادی از مطالب 5 نمره ی فعالیّت کلاسی را تا پایان ترم کسب کنید.

کوشش شما باید دارای شرایط زیر باشد تا امتیاز آن درج شود:

هدف: شناخت ابعاد فلسفی نظام روانشناختی و نفس؛ شناخت علم النفس با روش فلسفی، تسلط بر مفاهیم روانشناختی در علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

هدف: آشنایی با عهدین و مقایسه آن با قرآن کریم

اهداف:
- آشنایی با جایگاه دعا و زیارت و شناخت ادعیه و زیارات مشهور
- نهادینه شدن روح مناجات در خواننده
- توانمندی در گزینش به عرفان های کاذب
- آشنایی با محتوا و ساختار صحیفه ی سجادیه و اطلاعات پیرامونی آن
- توانمندی در بهره گیری روشمند از صحیفه ی سجادیه و تشخیص معارف آن

هدف: تفسیر جز،۲۸ قرآن کریم
سوره‌های مجادله،حشر،ممتحنه،صف، جمعه ،منافقون، تغابن

هدف: آشنایی با تاریخ، طبقه بندی و تفاسیر برجسته و معتبر فریقین

هدف: آشنایی با یکی از شاخه‌های مهم تحقیق در موضوعات اسلامی و بررسی پرداخت مستشرقان به دو منبع اصلی دریافت معارف این مکتب، یعنی: قرآن و حدیث است.

اهداف:
-شناخت اهم منابع حدیثی شیعه در ادوار گوناگون
- شناخت اهم منابع حدیثی اهل تسنن در ادوار گوناگون
- ایجاد توانمندی استفاده ی پژوهشی از منابع حدیثی شیعه و اهل تسنن
-بررسی تطبیقی منابع شیعه و اهل تسنن به منظور استخراج مشترکات و متخلفات
- ایجاد توانمندی پژوهشی از نرم افزارهای حدیثی فریقین

این درس تا پایان ترم ان شاء الله تکمیل می شود.

به دانشجویان محترم پیشنهاد می شود فایلpdfرا بعد از عضویت در سایت دریافت کنند تا از کیفیت مطلوب مطالب بدون به هم ریختگی در متن برخوردارباشند
میان ترم تا ابتدای بخش دوم: «احساس،ادراک و شناخت»

هدف: گسترش آگاهی دانشجویان در زمینه ی دین، پیامبری، اسلام، امامت و ولایت
اندیشه اسلامی دو از تعریف دین و آشنایی با ادیان بزرگ ابراهیمی شروع و به بحث نبوت و امامت و مهدویت می پردازد.شرایط زندگی در عصر غیبت و رجوع به فقیه مبحث پایانی این درس است.
آزمون میان ترم تا اول بخش خاتمیّت طبق قرار اول ترم ان شاء الله برگزار خواهد شد.

صفحات