مجله ی علمی - ترویجی منهاج

... منهاج، راه روشن، حقیقتی که هست و وجود دارد!

قرآن، کتابی محکم(کتابٌ اُحکمت آیاته)

و حدیث، روشنگر قرآن،که (ما اِن تمسکتم بهمالن تضلوا بعدی ابدا) پس قرآن، آن گاه مُبین است که درکنار یکتا ثقل اش بیان گردد.

قرآن، زمانی هدایتگر است تا درجوار ناطق اش مطرح شود که در غیر این(ولایزید الظالمین الا خساراً)

و قرآن، هنگامی منهاج است تا در سایه سار حدیث خوانده شود.

منهاج، دفتری است نو برای دستیابی به این حقیقت تا با پناه جستن به قرآن و سنت لختی بیشتر کتاب آسمانی مان را از مهجوریت خارج کنیم.

«منهاج» نام نیم سال نامه ی تخصصی مطالعات علوم قرآن و حدیث است که در دوران کارشناسی ارشد تصمیم به انتشار آن گرفته شد؛ چهار شماره از این مجله با فضای دانشجویی به زیور طبع در آمد‍؛ از شمارگان پنجم با معرفی اعضاء هیات تحریریه و همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران برآن شدیم تا به غنای علمی مطالب آن بیافزایم این مهم به لطف خداوند محقق شد تا براساس نامه ی 3450/11/3 مورخه ی 5/2/1389 کمیسیون بررسی نشریّات وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری از فروردین ماه سال 1389 ‍«منهاج» به عنوان اولین مجله­ کشور با پیشینه­ا­ی دانشجویی،  دارای درجه ی علمی - ترویجی شد.

این روند تا شمارگان دوازدهم ادامه یافت.اما با عنایت به این که مجلّه ی علمی-ترویجی منهاج، در زمان دانشجویی اینجانب با مجوز دانشگاه منتشر می شد، با اتمام دوره­ ی دکتری دیگر مجوزی برای ادامه ی انتشار مجلّه وجود نداشت لذا این مجلّه دیگر منتشر نخواهد شد.

 

این مجله به سردبیری دکتر نهله غروی نائینی: استاددانشگاه تربیت مدرّس   منتشر می شد ؛ سایر اعضای هیات علمی که اینجانب افتخار همکاری با آنان را داشتم به شرح زیر هستند:

 

 

 

 

دکتر محمّد سپهری:استاد دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سیّد رضا مؤدّب: استاد دانشگاه قم

 

دکتر محمد تقی دیاری: دانشیار دانشگاه قم

 

دکترعبدالرضامظاهری: دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

 

دکتر غلامحسین اعرابی: استادیار دانشگاه قم

 

دکتر محمّد علی لسانی فشارکی: استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

دکترمحمّد رضا ستوده نیا : استادیار دانشگاه اصفهان

 

دکتر امیر توحیدی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

در قسمت یادداشت می توانید سرمقاله ها و در بخش نشریات می توانید شمارگان پنجم تا دوازدهم را دانلود کنید.

 هم چنین در صورت تمایل برای چاپ مقاله می توانید به فراخوان مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث» به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/node/380 مراجعه کنید.