اوّلین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

اوّلین شماره ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث» در بهار و تابستان 1393 به زیور طبع در آمد، در این شماره مقاله های زیر ارائه شده است:

بررسی دیدگاه آیت الله محمّدباقر صدر در زمینه ی سنّتهای اجتماعی در قرآن

دکتر اعظم پرچم ـ مریم باقرپور

 تجلی ادبیّات در سخنان امام رضا(علیه السلام)

دکتر خلیل پروینی ـ سمیّه ثامنی

مرزبندی قدما و متأخران در حوزه ی اعتبارسنجی روایات

دکتر هادی حجّت ـ علی شاه حسینی

آیات نازل شده در شأن اهل بیت(علیهم السلام) در تفسیر المراغی

دکتر فتحیّه فتّاحی زاده ـ فاطمه عباسی

دیدگاههای حدیثی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دکتر علی نصیری ـ محمد حسین نصیری

نقد و بررسی شاخص مضامين آيات و سور در تاريخ‌گذاری با تأکيد بر تحقيقات بلاشر

دکتر جعفر نکونام ـ صغری لکزایی

جهت دریافت مقالات بعد از ثبت نام از همین بخش اقدام کنید