برای استفاده از امکانات سایت مانند ذخیره سازی فایل های بخش های مقاله، تدریس، رسانه، سخنرانی و ... ابتدا عضو سایت شوید.
مراحل عضویت سایت:

A Criticism of 'Readings in Their Genesis and Transformation
چکیده
«القرائات فی نشأتها و تطوّرها» عنوان بخشی از کتاب «التّمهید فی علوم القرآن» نوشته آيت الله محمّد هادی معرفت است. در این مقاله، ديدگاه‌هاي نامبرده در زمينة موضوعات قرائت‌های هفت‌گانه، کیفیّت نزول قرآن، عدم تواتر قرائات، ملاک‌های پذیرش یک قرائت صحیح و عوامل به وجود آمدن اختلافات قرائات بررسي و نقد شده است.
کلید واژه‌ها: تاریخ قرآن، علم قرائت، قرائات سبع، التّهمید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت

Research on the link between knowledge and wisdom in the Quran and Hadith
چکیده:
حکمت از نظر آموزه هاي وحياني، نوعي علم و آگاهي به حقايق است؛ از اين رو ميان علم و حکمت پيوندي عميق در معنا وجود دارد که دين در معرفي آن کوشيده است، تا انسان، طبق نقشه ی ارائه شده، با دوري از گناه و انقطاع از مخلوقات خدا به رؤيت قلبي او قبل ازقيامت نائل آيد. اين مقاله، با ارائه ی تعريفي از «رؤيت قلبي» که از آن نظريه ی تجسيم برنيايد، سعي در نشان دادن امکان دستيابي به حکمت براي همه ی انسان ها در طول زندگي دارد؛ نتيجه ی رؤيت قلبي، معرفت خداست که سرآمد علوم است.

كليد واژه: حکمت، علم، معرفت، قرآن، حديث

از ابتدای حیات تا به هنگامه ی جاری بودن زندگی، مسأله ی تربیت انسان، همواره از مسائل مهم و به روز بوده و خواهد بود و از همان آغاز به دلیل وجود حجّت خدا در کنار انسان، تربیت دینی با بشر همراه بوده است. در میان مکاتب الاهی و بشری، اسلام بیشترین پرداخت را برای جلوگیری از تولّد ناشایست داشته است، امّا شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که می توان گفت بیشتر مسلمانان هنوز مهارت زندگی کردن را نیاموخته اند؛ نتیجه ی این حقیقتِ تلخ، زنده بودن و زندگی نکردن است، چه اینکه معتقدیم فقط این انسان دیندار است که زندگی می کند.
امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)می فرماید:
«زندگی جز به دینداری نیست و مرگ جز با از دست دادن یقین؛ پس، از آب شیرین و گوارا بنوشید، تا شما را از خواب غفلت بیدار کند و از سموم کشنده بپرهیزید.»

رؤیت خداوند در عالم رؤیا: مقایسه میان نگاه شیعه و اهل تسنن

The two main branches of Islam have taken opposing stances on the possibility of seeing Allah in the dreaming state. While the dominant Sunni position has been open to the possibility, the dominant Twelver Shi‘a position has not. The difference between these two approaches has not always been recognised. In this study, therefore, both traditions are examined, particularly with reference to the Qur’an and Hadith. Mulla Sadra’s views are also discussed as the views of a key detractor from Shi‘a orthodoxy.
KEYWORDS: dream; vision; experience; Qur’an; Hadith; Shi’a; Sunni

این نوشتار تدوینی است پیرامون روایات مختلفی که در «اهمیّت و فضیلت روز غدیر» نسبت به سایر روزها توسط اهل بیت(علیهم السلام) گفته شده است. اینکه در آسمان و زمین در چنین روزی چه می گذرد و انبیای پیشین در غدیرهای زندگی خود چه تجربه هایی داشته اند از این مطلب قابل استفاده است.

اهتمام امامان شیعه (صلوات الله علیهم اجمعین) ماندگار ماندن عید غدیر برای یکان یکان افراد بشر است چراکه غدیر ساحل امن آرامش برای هر عصری است، از این رو در «اعمال روز غدیر» عملکرد مأثور وارثان غدیر جمع آوری شده است.

حلقـه ی علمـی

و کارگاه بصیرت افزایی «اصالت مهدویت»

... منهاج، راه روشن، حقیقتی که هست و وجود دارد!
قرآن، کتابی محکم(کتابٌ اُحکمت آیاته)
و حدیث، روشنگر قرآن،که (ما اِن تمسکتم بهمالن تضلوا بعدی ابدا) پس قرآن، آن گاه مُبین است که درکنار یکتا ثقل اش بیان گردد.
قرآن، زمانی هدایتگر است تا درجوار ناطق اش مطرح شود که در غیر این(ولایزیِد الظالمین الا خساراً)
و قرآن، هنگامی منهاج است تا در سایه سار حدیث خوانده شود.
منهاج، دفتری است نو برای دستیابی به این حقیقت تا با پناه جستن به قرآن و سنت لختی بیشتر کتاب آسمانی مان را از مهجوریت خارج کنیم.

صفحات