شما اينجا هستيد.

زیست نامه

ehsan_pouresmaeil@yahoo.com
dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com
info@ehsanpouresmaeil.com
https://t.me/drehsanpouresmaeill

متولّد:1360،مشهد الرضا(علیه السّلام)
کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:1382
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران:1385
دکتری تخصصّی علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران:1390

================================================================================================
الف )آثار و مقاله ها:

1-کتاب:
1-1- تألیف کتاب «برکه‌ی ایمان»؛ چاپ اوّل: 1378درشمارگان 3000نسخه، چاپ دوّم: 1379درشمارگان 3000نسخه، چاپ سوّم: 1384درشمارگان 3000 نسخه(درمجموع 9000نسخه تاکنون)
2-1- تألیف کتاب «نفس های ماندگار»؛ چاپ نخست: 1381درشمارگان 3000نسخه
1-3- تألیف کتاب «اگر غدیر نبود»؛ چاپ اوّل: 1384 در شمارگان 23000 نسخه، چاپ دوّم: 1385 در شمارگان 3000 نسخه؛چاپ سوّم: 1386 در شمارگان 3000 نسخه؛چاپ چهارم: 1387 در شمارگان 5000 نسخه؛چاپ پنجم: 1387 در شمارگان 50000 نسخه ؛چاپ ششم:1394در شمارگان 2500 نسخه(درمجموع86500نسخه تا کنون)

2- مقاله یisi
2-1- Seeing Allah While Dreaming: A Comparison Between Shi‘a and Sunni Beliefs, JOURNAL OF SHI‘A ISLAMIC STUDIES,Winter 2012, Volume V, Issue 1

3- مقاله های علمی_پژوهشی:
3-1- «سرانجام عیسی (علیه السلام) در مقارنه‌ی میان قرآن و عهد جدید»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» پاییز 1385(شماره‌ی نخست)
2-3- «بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه‌ی آن با آموزه های وحیانی»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش دینی» زمستان 1385(شماره ی14)
3-3- مقاله‌ی علمی _ پژوهشی داخلی: «رویکرد اسلام به عهد جدید»
چاپ در مجله‌ی «صحیفه‌ی مبین» زمستان و بهار 85-86 (شماره ی 39)
4-3- «پیش‌گویی قرآن درباره‌ی آینده»
چاپ در مجله‌ی«پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» تابستان1386(شماره ی 2)
5-3- «تطبیق و مقایسه ی دجّال در اسلام با آنتی کرایست در مسیحیّت»
چاپ در مجله‌ی«پژوهش دینی» بهار 1387 (شماره ی 16)
6-3- «نقدی بر نوشتار القرآن و القرائات»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» تابستان 1387 (شماره ی 4)
7-3- «درخواست دیدار خدا توسط حضرت موسی(علیه السلام) در تطبیق و مقایسه میان قرآن و تورات»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش دینی» پاییز و زمستان 1389(شماره‌ی 21)
هم‌چنین چاپ درمجموعه مقالات برتر همایش میان رشته‌ای فرجام شناسی با عنوان« فرجام انسان،از نگاه دین، فلسفه و علم»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اسفند 1389
3-8- «نورالانوار در شعر دکتر امیرمحمود انوار»
چاپ در مجله ی «پژوهش دینی» بهار و تابستان 1391(شماره‌ی 24)
3-9- «ارزیابی شخصیّت و عملکرد عبدالله بن مسعود»
چاپ در مجله ی «پژوهشنامه ی علوم قرآن و حدیث» بهار و تابستان 1395(شماره ی 18)
3-10- «ساخت بنا بر قبور در بررسی نگاه شیعه و سلفیه»
چاپ در مجله ی پژوهش نامه ی قرآن و حدیث» بهار و تابستان 1395( شماره ی 32)

4- مقاله های علمی_ ترویجی:
4-1- «درآمدی بر روش شناسی تفسیر امیرالمؤمنین علیه السلام»
چاپ در مجله‌ی « علوم اسلامی» زمستان 1386(شماره‌ی 8)
2-4- «تخصیص عمومیّت واژه ی «العالمین» در برگزیدگی حضرت مریم«سلام الله علیها»
چاپ در مجله ی «بانوان شیعه» تابستان 1389(شماره ی 24)
3-4- «معناشناسی واژه‌ی رؤیت با تأکید بر مسأله‌ی رؤیت الله»
چاپ در مجله‌ی «منهاج» پاییز و زمستان 1389 (شماره‌ی 11)

5-مقاله های علمی-تخصصی
5-1- مقاله ی«جستاری در پیوند میان علم و حکمت در آیات و روایات» چاپ در مجله ی علمی- تخصصی «لسان صدق»، زمستان 1391(شماره ی3)
2-5- مقاله ی«موانع حکومت عدالت‌محور علوی» چاپ در مجله ی علمی- تخصصی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان 1394(شماره ی4)
3-5- مقاله ی«بازتاب فرایند مجعوله نگاری در اهل تسنّن بر اساس موسوعه الاحادیث و الآثار الضعیفه و الموضوعه» چاپ در مجله ی علمی- تخصصی«دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان 1395(شماره ی6)
5-4-مقاله‌ی«سحر و جادو و میزان تأثیر آن برانسان» چاپ در مجله‌ی «تحقیقات قرآنی»، دانشکده‌ی علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس مشهد، پاییز و زمستان 1397(شماره‌ی2)

6- گواهی پذیرش مقاله:
6-1- پذیرش مقاله ی «نگرش شیعه و اهل سنّت پیرامون رؤیت خدا در عالم رؤیا» مجله ی علمی- پژوهشی، پژوهش نامه قرآن و حدیث، پاییز 1390
6-2- پذیرش مقاله ی «امکان رؤیت خدا در بررسی انگاره ی ادیان ابراهیمی و بشری»مجله ی علمی- پژوهشی، پژوهش نامه قرآن و حدیث،پاییز 1390
6-3- پذیرش مقاله ی«احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام به واقعه ی غدیر وخطابه ی آن»کنگره ی بین المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، پاییز 1392
6-4- پذیرش مقاله «سبک زندگی در صحیفه ی سجادیّه با تأکید بر بعد روابط اجتماعی انسان در جامعه»، پنجمین جشنواره ی ملّی صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور، بهار1393
6-5- گواهی پذیرش مقاله‌ی«روش‌شناسی استکبارستیزی در سیره‌ی فاطمی سلام الله علیها بعد از حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله»، یازدهمین همایش بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، (فروردین/1397)- انتشار الکترونیکی.
6-6- گواهی پذیرش مقاله‌ی «انگاره‌ی رجعت با تأکید بر شاخصه‌ی تکامل بشریت»،کنفرانس ملی«علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی»،کرج، تابستان 1397(نمایه شده در ISCو CIVILICA).
6-7- گواهی پذیرش مقاله‌ی«نقش کفایت افشاء اطلاعات بانک‌ها در ایجاد ثبات مالی»، چهارمین همایش مالی اسلامی، 11/آذر/1397،تهران، دانشگاه الزهراء^، (نمایه شده درISC و CIVILICA )
6-8- گواهی پذیرش و ارائه‌ی مقاله به صورت پوستر «نقش و تأثیرگذاری دستگاه‌های اجرایی کشور بر شیوه‌های آموزشی و نظارتی تربیت اسلامی»، مشهد، اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، اسفند1397(نمایه شده در ISCو CIVILICA

7-سایر فعالیّت های پژوهشی:
7-1-ارائه‌ی پایان نامه‌ی مقطع کارشناسی ارشد در تیرماه 1385 و اخذ نمره‌ی 20 با درجه ی عالی با عنوانِ «آینده‌ی بشریت از دیدگاه قرآن و عهد جدید»
7-2-همکاری در انتشار مجموعه‌ی مقالات برگزیده‌ی همایش «عرفان، تجربه‌ی دینی و گفت و گوی ادیان»، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان 1388
7-3-همکاری در تألیف و نشر کتابِ «جست وجوی حقیقت در کندوکاو مظلومیّت»، دانشگاه تربیت مدرّس، بهار1390
7-4-ارائه ی رساله ی مقطع دکتری در شهریورماه1390بادرجه ی بسیارخوب باعنوانِ«رؤیت خدا در دیدگاه مفسّران و محدّثان فریقین»
7-5- تولید مجازی و مکتوب درس «خاورشناسان و قرآن»مقطع کارشناسی به سفارش دانشگاه قرآن و حدیث، تابستان 1392
7-6- مجری طرح پژوهشی گلبن از منظومه ی تربیتی گلشن (آموزه های قبل از بارداری) مجموعه ی فرهنگی سیّدالشهداء علیه السلام، بهار 1393
7-7- تألیف بخش دوّم کتاب «قصه ی غفلت ما تاریخی است» با عنوان «پیوندمانا» سال 1394
7-8- مستندسازی فعالیّتها و تجربیّات فرهنگی شهرداری مشهد طی سالهای(1392-96)، انتشار در سال 1396
7-9-مستندسازی، مدیریت دانش و ایجاد بانک مطالعات اقتصادی شهرداری مشهد، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ی شهرداری مشهد،سال 1397
7-10- نگارش مقاله‌ی «کارکرد معنوی زیارت در تربیت عبادی انسان قرن بیست و یکم با تأکید بر زیارت اربعین»، مندرج در چکیده‌ی مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، مشهد،1397، آستان قدس رضوی (نمایه شده در ISC و CIVILICA )

================================================================================================

ب) سوابق تدریس:
1- دروس عمومی:
1-1- واحد علوم و تحقیقات (1386 -1392) : (تفسیرموضوعی،روخوانی و روان خوانی قرآن،مهارتهای مطالعه)
2-1- واحد تهران مرکزی (1386 -1392): (معارف قرآن)
3-1- واحد تهران شرق( 1386و1387): (اندیشه‌ی اسلامی، اخلاق کاربردی، اخلاق اسلامی)
4-1-دانشگاه جامع علمی کاربردی: (1393تا1395):(تفسیر موضوعی، اندیشه اسلامی1و2، تاریخ اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق کاربردی، دانش خانواده وجمعیّت)

2- دروس تخصصی:
2-1- مقطع کارشناسی:
2-1-1- دانشگاه صدرا (1388 - 1391) : (علوم قرآنی، تفسیر، زبان تخصصی، قرائت ودرک متون حدیثی،تاریخ حدیث،عقاید،اعراب قرآن،اصول و مقدمات تفسیر، روش تحقیق)
2-1-2-دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی (1390- 1392) : (تعلیم و تربیت اسلامی، اعراب قرآن، روش تحقیق،تفسیر قرآن)
3-1-2-دانشگاه قرآن و حدیث: (1390-1392-حضوری ومجازی): (آشنایی با وحی و کتب آسمانی،آشنایی با قرآن وعلوم آن،علوم قرآنی،مستشرقان وحدیث؛ خاورشناسان و قرآن)
4-1-2-دانشگاه جامع علمی کاربردی:(1393تا1395): (علوم قرآنی، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، روش تحقیق، اسرار و معارف حج، شناخت آیات و روایات حج و زیارت، فقه تطبیقی، آشنایی با مذاهب اسلامی)

2-2- مقطع کارشناسی ارشد:
2-2-1- دانشگاه تربیت مدرس (1390-1389): (تاریخ حدیث، تاریخ قرآن)
2-2-2-دانشگاه قرآن وحدیث ( 1391-1392):(روش تحقیق، تفسیر)

================================================================================================

ج) سوابق علمی_ اجرایی:
1- دانشجوی ممتاز اولین دوره‌ی برگزاری کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1385
2- سردبیر ویژه نامه های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال امام علی (علیه السلام)
3- سردبیر اولین نشریه‌ی علمی دانشجویی رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی با عنوان " طریق معرفت "
این فصلنامه در زمان فعالیّت این‌جانب موفق به کسب مقامات ذیل شد:
الف ) دوّمین نشریه‌ی برتر علمی کشور در سوّمین جشنواره‌ی نشریات دانشجویی سال 1379
ب ) دوّمین نشریه‌ی برتر کشور در دوّمین جشنواره‌ی نشریات بسیج دانشجویی سال 1379
4- صاحب امتیاز و مدیر مسئول اولین مجله‌ی علمیِ دانشجویان علوم قرآن و حدیث ِواحد علوم و تحقیقات تهران با عنوان " منهاج " از سال 1384 تا 1391 (این مجلّه از سال 1389براساس تصویب کمیسیون مجلّات وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه ی علمی – ترویجی شد؛ و هم اکنون در لیست مجلّات ISC کشور قرار دارد.)
5- عضو انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال 1384 تا کنون
6- سرپرست کمیته‌ی روابط پژوهشی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال1386 تا1389
7- سرپرست کمیته‌ی روابط عمومی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران در سال1386
8- مدیر داخلی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال 1386 تا 1390
9- دبیر هیأت مدیره‌ی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال 1387 تا1390 و1392 تا1393
10- معاون مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه ی دینیِ دانشگاه تربیت مدرّس از سال 1387تا1390
11- عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرّس (1388 و1389)
12- عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرّس ( 1389 و1390)
13- عضو گروه برنامه ریزی قرآن و عترت واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1389 تا کنون
14- عضو هیأت علمی نیمه وقت موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی صدرالمتألهین، سال 1389
15- همکاری با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:کارشناس برنامه های گامهای ترجمه، مصباح،اشراق و... رادیو قرآن، سال 1389تاکنون
16- دبیرستاد قربان تاغدیر دانشگاه تربیت مدرّس، سال 1389
17- عضوکمیته‌ی علمی همایش بانوان اسوه با محوریّت «ابعاد وجودی حضرت زهرا(سلام الله علیها)» دانشگاه تربیت مدرّس، سال 1390
18- عضو هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه قرآن وحدیث،(پردیس تهران)،(1391_1392)
19- دبیر هماهنگی کارگروه های علمی همایش ملّی و علمی – پژوهشی مقصد نهایی جهان (تبیین رابطه ی مبدأ و معاد در ادیان)، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال 1392
20- مدیر اجرایی جشنواره ی منطقه ای غدیر دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1392
21-مدرّس ارزیاب درس «مقایسه ی بین قرآن و کتب آسمانی گذشته» مصوّب وزرات علوم برای مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، تولید مجازی دانشگاه قرآن و حدیث(1392-1393)
22-صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ی علمی-تخصصی«دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»، سال 1392 تاکنون
23-عضو هیأت مدیره ی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران، 1394تاکنون

================================================================================================

د)سخنرانی،ارائه ی مقاله و کارگاه های آموزشی:
1-ارائه ی مقاله ی«بهره وری از اوقات فراغت در پرتوی آموزه های وحیانی»: همایش کشوری سراج منیر، دانشگاه آزاداسلامی اراک، سالن همایش ها(17/آذر/1385)
2-کارگاه آموزشی «روش تحقیق، پایان نامه و مقاله نویسی»: دانشگاه تربیت مدرّس، سالن هنر(23/اردیبهشت/1388)
3- سخنرانی «بررسی آیه‌ی مباهله در نگاه فریقین»: مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه‌ی دینی، دانشگاه تربیت مدرّس، سالن استاد شکویی(22/ آذر/ 1388 )
4- کارگاه آموزشی «شاخصه های ازدواج موفق از دیدگاه اسلام»: مرکز تحقیقات فیزیک و پلاسمای واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سالن کنفرانس ها(3و10/خرداد/1390)
5- ارائه ی مقاله ی «تخصیص عمومیّت واژه ی «العالمین» در اصطفای حضرت مریم(علیهاالسلام)»همایش کشوری «ابعاد وجودی حضرت زهرا(سلام الله علیها)»،دانشگاه تربیت مدرّس،سالن اجتماعات شهید مطهّری(4/خرداد/1390)
6- نشست تخصصی«چگونگی اعجاز قرآن در زمانه ی ما»،بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،سالن بخش دانشگاهی، (11/مراد/1391)
7- سلسله نشست های تخصصی«الگوی زندگی سالم قرآنی»، دانشگاه قرآن و حدیث، تالارشیخ طوسی(رحمه الله علیه)، پاییز 1391
8- کارگاه بصیرت افزایی «اصالت مهدویت»،واحد علوم و تحقیقات،سالن سمینار دانشکده ی علوم انسانی،تابستان 1392
9- ارائه ی مقاله ی «فرجام بشریت در تطبیق اسلام ومسیحیّت»، کمیسیون جهاد دانشگاهی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، سالن اویس قرنی مرکز همایش های بین المللی رسول اعظم(صلی الله علیه وآله) قم، (30/اردیبهشت/1395)
10- سخنرانی« بازشناسی نقش عیسی مسیح در انقلاب جهانی منجی موعود»، جامعه‌ی اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، آمفی تئاتر دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی، (2/دی/1396)
11- نشست تخصصی«بررسی شبهات مربوط به شهادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بارویکرد منابع فریقین»، انجمن علمی دانشکده‌ی تربیت مدرس قرآن مشهد، اتاق جلسات دانشکده، (28/بهمن/1396)
12- ارائه ی مقاله ی «روش‌شناسی استکبارستیزی در سیره‌ی فاطمی(سلام الله علیها) بعد از حیات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)»، یازدهمین همایش بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، تالار نور مشهد، (22/فروردین/1397)

================================================================================================
ه)مصاحبه ها:
1- روزنامه ی قدس به مناسبت میلاد امام سجاد(علیه السلام) با عنوان:«امام سجاد(علیه السلام) طلایه‌دار سبک‌ زندگی اسلامی بر اساس نیایش»، (13/خرداد/1393)
2- روزنامه ی قدس پیرامون دعای افتتاح باعنوان:«دعای افتتاح گشایش رحمت خداوند به روی بندگان»، (10/تیر،1393)
3- ماهنامه ی بین المللی زائر با عنوان:«سبک زندگی اسلامی بر اساس سلوک رضوی علیه السلام»،(آذر1393،شماره ی234)
4- روزنامه ی قدس به مناسبت روز عرفه، باعنوان:«عرفه؛ بهانه‌ای برای شروع مجدد یک زندگی جدید»،(11/مهر،1393)
5- قدس آن لاین به مناسبت عید سعید غدیر، با عنوان:«خطابه ی غدير، شناسنامه و مانيفست اسلام است»،(20/مهر/1393)
6- ماهنامه ی بین المللی زائر به مناسبت عید نوروز با عنوان:«اصول شریعت در نوروز رخ می نماید»، (فروردین 1394 شماره ی 236)
7- خبرگزاری تسنیم، با عنوان: «امام رضا(علیه السلام) چگونه از سناریوی سیاسی مأمون پرده برداشت؟»، (13/مرداد/1396)
8- روزنامه ی قدس پیرامون کارکردهای اجتماعی زیارت اربعین با عنوان:«تمرین برای دوران طلایی ظهور»، (17/آبان/1396)
9- خبرگزاری تسنیم، باعنوان: «متفکران اندیشه خود را برای فهم «ما رأیت الا جمیلاً» به کار گیرند»، (3/بهمن/ 1396)
10- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«معرفت امام، مهم‌ترین مسأله‌ی آفرینش»، (14/اردیبهشت/1397)
11- خبرگزاری تسنیم با عنوان:«پیشینه‌ی غدیر ریشه در نخستین روزهای آفرینش دارد»، (7/شهریور/1397)
12- خبرگزاری تسنیم باعنوان: « اجتماع اربعین مانور بیداری شیعه است»، (5/آبان/1397)

================================================================================================
و) تقدیرنامه ها:
1- دریافت تقدیر نامه‌ی طرح انتخاب 114 دانشجوی برگزیده‌ی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1380
2- دریافت لوح افتخار دانشجوی برگزیده در بخش علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1383
3- دریافت تقدیر نامه‌ از ریاست محترم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی(جناب آقای دکتر جاسبی) به سبب انتشارمجله‌ی علمی _ترویجی منهاج در چهار سال پیاپی (سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین همایش نشریات دانشجویی، سالهای :1385 و1386 و 1387و 1388)
4- دریافت تقدیر نامه به مناسبت کسب رتبه‌ی اوّل مقالات بخش دانشجویی ِ همایش کشوری " سراج منیر " به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1385
5- تقدیر نامه‌ی ششمین و هفتمین دوره‌ی معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی در بخش دانشگاهی پانزدهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال 1386و1387 (توضیح این که برای اوّلین بار درکشور در دو سال پیاپی تقدیر از یک پایان نامه به عمل آمد.)
6- دریافت تقدیر نامه به عنوان‌ پژوهشگر برتر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در هفته‌ی پژوهش سال 1387
7- تقدیر نامه‌ی ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس(جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو) به سبب حضورفعّال در شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1389
8- تقدیرنامه ی سرپرست محترم موسسه ی آموزش عالی صدرالمتألهین (جناب آقای دکترمهدی نویدبخش)سال 1389
9- تقدیرنامه ی ریاست محترم دانشکده ی الاهیات وفلسفه واحدعلوم وتحقیقات(جناب آقای دکتراکبری)،جهت انتشار و اخذ درجه ی مجلّه ی علمی_ترویجی منهاج،سال 1389
10-تقدیرنامه ی معاون محترم فرهنگی ورییس بسیج اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات(سرکار خانم دکترعصمت سوادی)، به پاس حضور مقتدرانه علمی و معنوی در شصت و هشتمین نشست بسیج اساتید تهران بزرگ و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اساتید بسیجی، سال 1391
11-لوح سپاس معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(سرکار خانم دکترعصمت سوادی)، به عنوان استاد داور در کرسی های آزاد اندیشی، سال 1392
12- لوح تقدیر معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی (حجت الاسلام جناب آقای دکتر طه هاشمی) به عنوان مدیراجرایی جشنواره منطقه ای غدیر و مقام اوّل بخش علمی جشنواره، سال1392
13-لوح تقدیر دبیر پنجمین جشنواره ی صحیفه ی سجادیّه(حجت الاسلام جناب آقای عبّاس تقوی)، جهت کسب رتبه ی نخست اساتید کشور در بخش مقاله،سال 1393
14- لوح تقدیر دبیر علمی بخش دانشگاهی همایش بین المللی دکترین مهدویّت (جناب آقای دکتر مهدی فیض) جهت کسب رتبه ی برتر مقالات علمی، سال 1395
15- لوح تقدیر ریاست محترم جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران(جناب آقای دکتر سید مهدی طبایی) جهت کسب رتبه ی شایسته ی تقدیر بخش آثار ادبی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویّت، سال 1395
16- لوح تقدیر معاون برنامه ریزی و توسعه ی شهرداری مشهد(جناب آقای موسی شربت دار) جهت مستند سازی فعالیّتها و تجربیّات شهرداری مشهد، سال 1396
17- لوح تقدیر معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دبیر یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی(دکتر رضا امانی) جهت انتخاب مقاله‌ برتر همایش بین‌المللی «قرآن کریم و استکبارستیزی»، سال 1397
18- CERTIFICATE و لوح تقدیر دبیر همایش پنجمین جشن ملی غدیر(دکتر مهدیه اسدی مقدم) جهت انتخاب مقاله‌ی برتر، سال 1397 و (29/August/2018)